. `

Oprogramowanie dla przychodni i poradni

Program dla POZ, placówek specjalistycznych

Menedżer PRODUKTU


Oprogramowanie dla przychodni

  • Scentralizowane przechowywanie informacji
  • Łatwe umawianie wizyt
  • Dostęp do niezbędnych informacji o pacjencie dotyczących wizyt, usług i płatności
  • Szybka obsługa telefoniczna pacjentów
  • Kontrola usług placówki
  • Łatwe w modyfikacji i przeglądaniu harmonogramy
  • Harmonogramy pracy oraz przechowywanie danych personelu (urlopy, nieobecności, choroby itp.)

Nasi KLIENCI