. `

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

EDM

Menedżer PRODUKTU

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

  • Program do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej
  • Pozwala na tworzenie dokumentacji w trakcie wizyty w sposób niezwykle łatwy i szybki oraz przeglądanie dokumentacji archiwalnej
  • Dokument podczas wprowadzania wygląda prawie identycznie jak jego odpowiednik w formie papierowej, co znacznie ułatwia i przyspiesza tworzenie elektronicznej dokumentacji
  • Scentralizowane przechowywanie wszystkich istotnych informacji o pacjencie
  • Łatwe wprowadzanie danych za pomocą technologii “Szablony” – widok drzewa
  • Szybki dostęp do historii choroby pacjenta i wyników badań

Nasi KLIENCI